header


Aktualności:


Oglądaj nasz kanał na Youtube:

youtube kanál


RATAJ a.s. - Bezosiowe przenośniki spiralne

Genialnie prosta zasada


Świetne rozwiązania techniczne mają zazwyczaj wspólne cechy. Działają na prostych zasadach, są mało awaryjne, efektywne i mają wielostronne zastosowanie.
Właśnie takie są bezosiowe przenośniki spiralne RATAJ. Podstawowym elementem bezosiowych przenośników spiralnych RATAJ jest spirala bezosiowa, wyprodukowana ze stali najwyższej
jakości, o grubości od 3 do 30 mm i średnicy zewnętrznej 25 - 800 mm. W bezosiowym przenośniku spiralnym nie ma łożysk wewnętrznych ani wału wewnętrznego, a transportowany
materiał wypełnia prawie całą średnicę przenośnika. Spirala bezosiowa dzięki swojemu dokładnie określonemu przekrojowi i ruchowi
obrotowemu umożliwia transport dużej ilości materiału przy małych obrotach , minimalnym zużyciu energii elektrycznej lub bardzo małej ilości transportowanego materiału w przypadku procesu dozowania.

Zalety bezosiowych przenośników spiralnych RATAJ

• Wszystkie wymiary podłączeniowe przenośnika dostosowane są do technologii i potrzeb klienta.
• Prosta i niezawodna w eksploatacji budowa, długotrwałość i wysoka wydajność.
• Bezproblemowy transport materiałów o ekstremalnych właściwościach fizycznych (bardzo ścierne, duże kawałki, wilgotne, lepkie, pyliste itp.).
• Niższe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji w porównaniu z klasycznymi przenośnikami ślimakowymi, przenośnikami zgarniakowymi i transportem pneumatycznym.
• Kilkuletnia eksploatacja bez konieczności napraw i zabiegów konserwacyjnych.
• Doskonałe uszczelnienie przenośnika oraz zapewnienie bezpyłowej pracy.
• Proste i szybkie wykonanie naprawy spirali i obudowy przenośnika przez każdego użytkownika.
• Dokładne dawkowanie i ciągłe ważenie transportowanego materiału.
• Małe rozmiary do zabudowy przenośników i motoreduktorów.
• Możliwość wykorzystania systemu eliminującego przenoszenie wybuchu (RATATEX®) między dwoma układami technologicznymi i ułatwienie rozwiązania technologii transportu materiału (bez konieczności instalacji podawaczy ewentualnie dozowników celkowych).
• Budowa przenośnika spełnia wymagania do zainstalowania w strefie zagrożenia wybuchem dla materiałów pylistych • (ATEX strefa 21 albo 22) i dla gazów (ATEX strefa 1 albo 2).
Możliwość wykonania przenośnika odpornego na wybuch do 1,0 MPa

sídlo                    Czech made Headquarters