header

BIG - BAG stacja załadunkowa i rozładunkowa do worków wielkogabarytowych

Rosnący popyt na stacje załadunkowe i rozładunkowe do worków wielkogabarytowychBIG-BAG oznaczał dla firmy RATAJ® rozszerzenie oferty urządzeń do opróżniania i transportu sypkich materiałów.

Efektywny sposób pakowania i transportu materiałów sypkich do worków wielkogabarytowych i następne opróżnianie przy pomocy bezosiowych przenośników spiralnych RATAJ®, przedstawia dla użytkownika bezpyłowy i efektywny komfort manipulacji z materiałami sypkimi.

Każda stacja BIG-BAG RATAJ® projektowana jest pod konkretnego klienta, co oznacza możliwość produkcji praktycznie nieograniczonego szeregu stacji BIG-BAG dla różnych wymiarów worków i różnych rodzajów podłączanych worków (worki standardowe, worki z konstrukcją, worki stożkowei inne). Do stacji rozładunkowych worków BIG-BAG zastosować można worki z dnem płaski i stożkowym, z zaworem do opróżniania i inne. Stacje załadunkowe BIG-BAG mogą stosować worki z otwartą górą lub zaworem załadunkowym.

Częścią stacji załadunkowej i opróżniającej BIG-BAG jest podwieszana trawersa dla worków z możliwością zastosowania wózka widłowego lub wciągnika. Jako wyposażenie opcjonalne oferowany jest system wspomagania wysypu materiału z napędem pneumatycznym dla ułatwienia opróżnienia materiału z worków, system do zawieszania worków na różnej wysokości, tensometryczny system ważenia dla napełnianych lub opróżnianych worków. Stacje BIG-BAG dostarczyć można w dowolnym kolorze powłoki według palety RAL lub w wykonaniu nierdzewnym.