Nazwa firmy: RATAJ SK s.r.o.


Siedziba: Kuchyňa 238, 900 52 Kuchyňa, Slovenská republika

IČO: 35860910

DIČ: SK2020208817

Telefon: +421/ 347 785 187

Fax: +421/ 347 785 187

E-mail: ratajsk@gmail.comSekretarz: Ing. Stanislav Rataj        +420/ 602 270 883
                                                  rataj@rataj.cz


Sekretarz: Alojz Chamraz ml.       +420/ 602 270 883
               Alojz Chamraz st.       +421/ 907 703 879